الیس نیکولس

ملیت
ang آنگولا
موقعیت
مربی
تیم کنونی
استقلال
تیم های گذشته
استقلال